Om oss

 

 

VD: "FÖRNYELSEN AV OFFENTLIGLISTAN.SE KOMMER ATT PÅGÅ HELA 2022" 

Offentliglistan.se™ är ledande digital aktör i Sverige inom samhälle och börs när det gäller att visa publik information. Vi skapar ett exklusivt informationsvärde genom att visa Sveriges högst beslutande, mest ansedda och inflytelserika strategiska organisationer och företag. Vi synliggör också personer som vill påverka samhälle och börs. 

Handelsbolaget är grundat 1997 och har sedan 1 september 2001 dagligen levererat strategisk information till allmänheten, investerare och sparare. 

En samlad digital kanal skapar bättre förutsättningar att snabbare leverera offentliggjord information till allmänheten, investerare och sparare. 

Att strategisk information lämnas med samtidighet till marknaden är särskilt viktigt. 

När företag och organisationer offentliggör information ska den alltid först läggas ut på den egna webbplatsen med adresserade länkar. Att länkadressering till webbplatsen fungerar framgent är organisationens och företagets ansvar. "Raderade" eller ej översatta länkar vid systembyten är allvarligt både för offentliggjord information enligt lag eller när informationen har ett högt och långsiktigt informationsvärde i sin ursprungliga digitala form. 

Vi erbjuder Sveriges bästa strategiska information när allmänheten, investerare och sparare vill följa verksamheten hos företag och organisationer som utför publika uppdrag. 

I vår digitala tjänst kan organisationer och företag vidareutnyttja egna varumärkeslänkar. 

Vår arkivfunktion sparar offentliggjord information i 120 månader. 

Oberoende av att kontroll har gjorts av information på listorna åtar sig Offentliglistan™ inget ansvar för dess korrekthet eller för användandet av informationen. Offentliglistan™ tar inte heller ställning till de offentliggjorda meddelanden som förmedlas. De återges med länk till källorna och utan faktagranskning.

Besökaren på www.offentliglistan.se™ ansvarar själv för den risk som är förknippad med att ta beslut baserat på den offentliggorda information som anges på www.offentliglistan.se™.

Senast uppdaterat 2021-12-30 09:03:21